GENEL BİLGİLER

ANA SAYFA GENEL BİLGİLER

Sempozyum Dili

Sempozyum bilimsel dili Türkçe olacaktır.

İzinler

Sempozyum katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları isteyen katılımcılara gönderilecektir.

Kongre Danışma Masası Çalışma Saatleri

24-25 Mayıs 2024 tarihlerinde Türkmen Otel’de yardım desteğinde bulunacaktır.

Kredilendirme

Toplantılar Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilecektir.

Katılım Sertifikası

Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 26 Mayıs 2024 tarihinde toplantı bitiminde dijital olarak iletilecektir.

Bildiri Son Gönderim Tarihi

1 Mayıs 2024