BİLİMSEL PROGRAM

ANA SAYFA BİLİMSEL PROGRAM
09:00-10:30 Nöro-oftalmolojik ve Nöro-otolojik Pratik Uygulamalı Muayene Kursu
  GRUP 1
GRUP 2
GRUP 3
  Afferent Sistem Muayenesi (30 dk)
Efferent Sistem Muayenesi (30 dk)
Nörootolojik Muayene (30dk)
  Tülay Kurt İncesu, Dilek Top Kartı Eylem Değirmenci Teke, Hale Batur Çağlayan Ayşe İlksen Çolpak, Hülya Ertaşoğlu Toydemir
09:00-10:30 Görme keskinliği muayenesi
Renk görme muayenesi
Kontrast duyarlılığı testi
Fotostres testi
Görme alan muayenesi ve defektleri
Konfrontasyon ve bilgisayarlı GA değerlendirmesi
Amsler grid
Rölatif afferent pupilla defekti muayenesi (RAPD)
Fundus muyanesi
Pupilla muayenesi (oda ışığı, aydınlık, karanlık)
Kapama testleri, Hirschberg testi
Göz hareketleri muayenesi (duksiyon, sakkad, pursuit, OKN, verjans hareketler)
Kırmızı cam, maddox rod testi
Pitoz değerlendirmesi ve testler (buz testi, yorma testi, levator fonksiyonları)
Diplopi muayenesi
Vestibulo-oküler ve vestibulo-spinal testler
Nistagmus
Skew değerlendirmesi (alternan kapama)
Head impuls (baş itme) test
Head shaking test Pozisyonel Testler (Dix-Hallpike,Side Lying (yan yatma),Roll testi)
Romberg, Keskin Romberg
Past pointing
Yürüme muayenesi
Tandem yürüme
Unterberger testi
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:00 AÇILIŞ
11:00-12:15 Nörootoloji Oturumu- I: “Vertigo hakkında bilmemiz gereken herşey”
Şebnem Bıçakçı, Tülay Kurt İncesu
11:00-11:25 Vertigo neden ve nasıl olur?
Mehmet Karataş
11:25-11:50 İlk spontan vertigo atağı
Gülden Akdal
11:50-12:15 Rekürren vertigo atakları
Neşe Çelebisoy
12:15-13:30 Öğle Arası
13:30-15:15 Nörootoloji Oturumu – II
Önder Akyürekli, Nefati Kıylıoğlu
13:30-14:00 Benign paroksismal pozisyonel vertigolar: tanı, tedavi
Gülden Akdal
14:00-14:20 Bilateral vestibülopati
Feray Güleç Uyaroğlu
14:20-14:40 3PD
Şebnem Bıçakçı
14:40-15:00 Tinnitus ve işitme kaybında tanı ve tedavide güncel durum
Fulya Özer (KBB)
15:15-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 Nörootoloji Oturumu – III
Mehmet Karataş, Ayşın Kısabay Ak
15:45-16:10 Nistagmus ve istemsiz göz hareketlerinin lokalizasyon değeri?
Fethi İdiman
16:10-16:35 Vestibüler tanı testleri
Pınar Özçelik
16:35-17:00 Vestibüler rehabilitasyon
Aylin Sarıyıldız (FTR)
17:15-17:30 Kahve Arası
17:30-18:30 Nörootoloji Oturumu – IV: Olgu Sunumu / Sözel Bildiri Oturumu
Pınar Kahraman, Funda Uysal Tan
08:00-09:00 Sözel Bildiri Sunumu
Nilüfer Kale İçen, Eylem Değirmenci Teke
09:00-10:30 Nörooftalmoloji Oturumu – I
Tülay Kansu, Figen Gökçay
09:00-09:20 Disk ödemi / papilödemini / psödopapilödemini nasıl ayırırız?
Ayşe İlksen Çolpak
09:20 - 09:40 Anizokori : Hangi göz hasta?
Hale Batur Çağlayan
09:40 - 10:00 Pitoz / propitoz / exoftalmus ile gelen olgu
Funda Uysal Tan
10:00 - 10:20 Tipik/atipik optik nevritler ve güncel sınıflama
Levent Sinan Bir
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 Nörooftalmoloji Oturumu – II
Canan Togay Işıkay, Feray Güleç Uyaroğlu
11:00-11:20 Nöro-oftalmolojik aciller
Figen Gökçay
11:20-11:40 Ağrılı oftalmoplejiler
Nefati Kıylıoğlu
11:40-12:00 Miyastenide oküler bulgular; tanı, tedavi ve takip
Pınar Kahraman
12:00-12:20 Fonksiyonel görme bozuklukları
Tülay Kurt İncesu
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Nörooftalmoloji Oturumu- III
Gülden Akdal, Levent Sinan Bir
14:00-14:20 Geçici görme kaybı, oküler iskemik sendrom
Eylem Değirmenci Teke
14:20-14:40 İskemik optik nöropatiler (arteritik/nonarteritik)
Canan Togay Işıkay
14:40-15:00 İnflamatuvar optik nöropatilerde güncel tedavi yaklaşımları (MS, NMO, MOG)
Nilüfer Kale İçen
15:00-15:20 Herediter optik nöropatilerde güncel durum?
Seden Demirci
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 Nörooftalmoloji Oturumu - IV
Neşe Çelebisoy, Fethi İdiman
16:00-16:20 Nöro-oftalmolojide tanı testleri (GA,OCT, VEP)
Nilüfer Kale İçen
16:20-16:40 İdiopatik intrakraniyal hipertansiyonda tanı ve ayırıcı tanı
Ayşın Kısabay Ak
16:40-17:00 İİH medikal / girişimsel tedavi yaklaşımlar
Hülya Ertaşoğlu Toydemir
17:00-17:20 Yapay görme
Tülay Kansu
17:30 KAPANIŞ